جزئیات جدید از توسعه 3 میدان نفتی

دوران سخنرانی یک سویه تمام شده است، بیایید مناظره کنیم دوران سخنرانی یک سویه تمام شده است، بیایید مناظره کنیم جاویدعربشاهی از بنایی تا ملازاده به‌‌خاطر زحماتشان برای توسعه و پیشرفت گناباد تشکر کرد! جاویدعربشاهی از بنایی تا ملازاده به‌‌خاطر زحماتشان برای توسعه و پیشرفت گناباد تشکر کرد! علیرضا جاوید عربشاهی، هیچ سوالی را بی پاسخ نمی‌گذارد علیرضا جاوید عربشاهی، هیچ سوالی را بی پاسخ نمی‌گذارد حمایت مردمی از کاندید عدالتخواه حمایت مردمی از کاندید عدالتخواه خروش جوانان گنابادی در حمایت از علیرضا جاوید عربشاهی خروش جوانان گنابادی در حمایت از علیرضا جاوید عربشاهی اگر فرصت ها عادلانه توزیع نشود، باز هم ثروت ها به دست مفت خورها می افتد اگر فرصت ها عادلانه توزیع نشود، باز هم ثروت ها به دست مفت خورها می افتد صدای ما به جایی نمیرسه! صدای ما به جایی نمیرسه! مردم نگاهی نو می طلبند! مردم نگاهی نو می طلبند! مردم باید بدانند چه کسانی گناباد را به بن بست رسانده‌اند! مردم باید بدانند چه کسانی گناباد را به بن بست رسانده‌اند! دستمالِ کثیف! دستمالِ کثیف! شام، نهار، اتوبوس و عکس های یادگاری!!! شام، نهار، اتوبوس و عکس های یادگاری!!! باید نقدینگی را از دست ثروتمندان متوقع بگیریم باید نقدینگی را از دست ثروتمندان متوقع بگیریم اختلاس ها نشان می دهد پول و ثروت هست! اختلاس ها نشان می دهد پول و ثروت هست! شعارهای انقلاب زنده شد شعارهای انقلاب زنده شد جاویدعربشاهی از شرایط زندگی مردم و از توزیع ناعادلانه فرصت ها می گوید جاویدعربشاهی از شرایط زندگی مردم و از توزیع ناعادلانه فرصت ها می گوید نشاط مردمی در دیدار با جوان انقلابی / بازدید علیرضا جاوید عربشاهی از جمعه بازار گناباد نشاط مردمی در دیدار با جوان انقلابی / بازدید علیرضا جاوید عربشاهی از جمعه بازار گناباد اگر قطره ای از دستشان بچکد، شاید مردم محروم و مستضعف هم بهره‌ای ببرند! اگر قطره ای از دستشان بچکد، شاید مردم محروم و مستضعف هم بهره‌ای ببرند!