نمدگناباد       
شنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۷ - 2018 November 17
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
بازگشت به دانشکده!

بازگشت به محل تحصیل

انتخابات انجمن علمی دانشکده مهندسی - دانشگاه فردوسی -1383
ماجرای کاندیداتوری در انتخابات انجمن علمی – 1383

بهار سال1383 ، رشته مکانیک گرایش طراحی جامدات بودم و برای انتخابات انجمن علمی گروه مکانیک کاندیدا شدم، اما با به تبلیغات متفاوت!!


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/javidara/public_html/wp-content/themes/javidarabshahi/archive.php on line 16