نمدگناباد       
دوشنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۷ - 2018 August 20
مشکل عمده اشتغال در گناباد بیکاری افراد تحصیلکرده است

دبیر کمیته تخصصی تحقیقات و فناوری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گناباد از راه اندازی شبکه آزمایشگاههای همکار در این شهرستان طی آینده نزدیک خبر داد.


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/javidara/public_html/wp-content/themes/javidarabshahi/archive.php on line 16