نمدگناباد       
سه شنبه, ۲۷ آذر, ۱۳۹۷ - 2018 December 18
باغ زیبا و رویایی گیاه شناسی ملی ایران
با همکاران پارک در باغ !

از سمت راست: مهندس شریعتی (مدیر مرکزرشدفناوری نیشابور) ، مهندس کارگر (مدیر سابق مرکزرشد IT)، خودم ! ،دکتر میرزابابایی(معاونت فناوری پارک علم و فناوری خراسان)،مهندس صالح مقدم(مشاور ریاست پارک علم و فناوری خراسان)


Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/javidara/public_html/wp-content/themes/javidarabshahi/archive.php on line 16